HomeAbout usLinkContact
รู้จักกับหน่วยงานของตำรวจ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

       ประวัติโดยย่อ

       พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว มีชื่อเล่นว่า อู๋ เกิดวันที่ 8 เม.ย. พ.ศ.2497 ที่ อ.เมือง จ.นครพนม เป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 7 คน สมรสกับนางอรัญญา อรัณยกานนท์ เคยศึกษาที่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา กทม. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) รุ่น 29

       หน้าที่การงาน เติบโตในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)

       ปี พ.ศ. 2531 เป็นรองผกก.อก.บก.ตชด.ภาค 1

       ปี พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำนรต.

       ปี พ.ศ. 2535 รองผบก.วิชาการ นรต.

       ปี พ.ศ. 2540 ผบก.กองแผนงาน 1

       ปี พ.ศ. 2541 ผบก.จร.

       ปี 2543 ผู้ช่วยผบช.น.

       ปี พ.ศ. 2545 รองผบช.น.

       ปี พ.ศ. 2547 ผบช.ภาค 3

       ปี พ.ศ. 2548 ผบช.ภาค 9

       ปี พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยผบ.ตร. ควบผบช.ภาค 9

       ปี 2552 ที่ปรึกษา(สบ 10)

       ปี พ.ศ. 2553 รองผบ.ตร. วันที่ 1 ต.ค. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) อีกตำแหน่ง
 
เข้าดู(2086)


รู้จักกับหน่วยงานของตำรวจมาใหม่ล่าสุด
A00047 3:4:2554 -  ประวัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2119)
A00024 10:1:2555 -  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (2086)
ดูทั้งหมด>>

ท่านชอบดื่มน้ำอะไรมากที่สุด (4408)
น้ำอัดลม (972)
22.05%
ชา-กาแฟ (1049)
23.80%
น้ำเปล่า(1200)
27.22%
น้ำผลไม้ (1187)
26.93%
มีอีก>>