HomeAbout usLinkContact
รู้จักกับหน่วยงานของตำรวจ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

       ประวัติโดยย่อ

       เกิด 27 ธันวาคม 2497 ภรรยาชื่อนางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง มีธิดาชื่อ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง (เอ๋ย)

       หน้าที่การงาน

       16 ธันวาคม 2532 รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่นายตำรวจปฏิบัติราชการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) สำนักงานกำลังพล

       1 มีนาคม 2538 ผู้กำกับการกองวิชาการ

       25 ตุลาคม 2539 รองผู้บังคับการชุดตรวจงานอำนวยการ ส่วนตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

       4 พฤศจิกายน 2540 กรรมการองค์การสวนสัตว์

       16 ธันวาคม 2540 รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

       1 พฤษภาคม 2542 รองผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 1

       14 ตุลาคม 2542 ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       1 ตุลาคม 2544 ผู้บังคับการ กองแผนงาน 2

       11 พฤศจิกายน 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ

       1 ตุลาคม 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

       1 ตุลาคม 2547 รองจเรตำรวจ

       1 ตุลาคม 2549 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  30 พฤศจิกายน 2549 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)

  7 กุมภาพันธ์ 2551 จเรตำรวจ (สบ 8)

31 พฤษภาคม 2551 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

1 ตุลาคม 2551 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

18 พฤศจิกายน 2554 ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ

1 ตุลาคม 2555 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
เข้าดู(2337)


รู้จักกับหน่วยงานของตำรวจมาใหม่ล่าสุด
A00047 3:4:2554 -  ประวัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2374)
A00024 10:8:2557 -  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (2337)
ดูทั้งหมด>>

อากาศหนาวท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด (2642)
ทะเล (638)
24.15%
น้ำตก (581)
21.99%
ยอดดอย(959)
36.30%
อื่นๆ (464)
17.56%
มีอีก>>